Bestyrelsesmøde 133

Referat Bestyrelsmøde GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN Bestyrelsesmøde nr. 133 22 maj 2022 efter generalforsamlingen


Bestyrelsen: Allan Høgsbro, Helge Blak Pedersen, Erling Skov, Erik Larse, Helle Wiler, NielsHenning og Jakob Obdrup Suppleanter: Lene Koustrup Madsen, Pia Lohse Christensen


Afbud fra: Erik og Pia


1.

Valg af  referent.: Helle

2.

Valg af  ordstyrer: Niels Henning

3.

Godkendelse af  referat nr: 132- er godkendt tidligere

4.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

5.

Velkommen til : Lene

6.

Bestyrelsen konstituerer sig: Næstformand: Jakob Vejformand: Allan Vejudvalg: Erik, Allan og Niels Henning Brentebakkeudvalg: Niels Henning Digeudvalg: Niels Henning og Jakob Sekretær: Helle Formand: Niels Henning Kasserer: Helge Blak Pedersen som er valgt på generalforsamlingen 2021

7.

Eventuelt: Jubilæumsdag blev diskuteret. Loppemarked står Niels Henning for.

8.

Næste møde: 30. maj 2022 kl 19.00

9.

Dato og formandens underskrift: