Bestyrelsesmøde nr. 131

Referat GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN Bestyrelsesmøde nr. 131 Søndag den 13. Februar 2022 kl. 09.30  På grund af corona situationen blev mødet afholdt i hallen i Hyllinge.


Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Erik Larsen, Helge Blak Pedersen, Jakob Obdrup, Allan Høgsbro, Niels Henning Rasmussen Suppleant: Palle Gammelmark, Pia Lohse Christensen


Afbud fra: Jakob Obdrup, Palle Gammelmark og Erik Larsen


1.

Referent.: Helle

2.

Valg af  ordstyrer: Niels Henning

3.

Godkendelse af  referat nr. 130:  OK

4.

Godkendelse af dagsorden: punkt 16 bytter plads med punkt 18- er rettet

5.

Meddelelser fra formanden: Retssag vedr. beskæring af for høje buske m.v.: Der er kommet dom i retssagen og vigtigst er at der ikke drages tvivl omkring lovligheden af vores ordensregler. Vi er blevet dømt for at der ikke er blevet klippet korrekt iflg. reglerne omkring beskæring. Andelshaver havde gjort krav på kr. 49.000 og fik ved dommen kr. 11500. Beløbet blev kr. 12.506 inkl. renter. Sagsomkostninger på kr. 25.694 blev vi også dømt til at betale da retten skriver at sagsøger må anses for i det væsentligste at have vundet sagen. Endvidere har vi måtte afskrive kr. 3.000 som var vores regning til andelshaveren. Regning til vores egen advokat kommer udover. Vi har fået henvendelse om muligheden for at hente tang på vores strand og ifølge kommunen må tang godt afhentes til privat brug, for eksempel til udlægning i haverne. Der bliver renset tang som tidligere år af Næstved kommunens. Beløbet er ikke reguleret, er stadig kr. 300.000. NH oplyste at prisen for et bygningsblad i tinglysningen hos vores landmåler er fra kr. 7.500 inkl. moms. Der er ingen tinglysningsafgift på et bygningsblad.

6.

Meddelelser fra kassereren: Helge orienterede om diverse sager.

7.

Meddelelser fra udvalg: Vejudvalget: Vi har fået 3 tilbud for pasning af vores område excl. Veje. Vi har sagt ja til Foli for pasning af vores grønne område for perioden 1. april 2022 til 31. oktober 2022. Med Frederik Hansen Enø er der indgået aftale om vedligeholdelse af vejene for perioden 1. april 2022 til 31. marts 2023.

8.

Vedligeholdelse af området 2022/2023. Allan  Se punkt 7

9.

Reparation af asfalt Vi har fået 3 tilbud på reparation af asfalt omkring i området. Meget stor forskel i prisen. Bestyrelsen godkender vejudvalget indstilling. Forventes lavet inden sæsonstart. Bedene ved Brentebakkkevej fræses og der sås som naturbed. Fræses i marts. Bestyrelsen bevilliger penge til lægning af løg og frø (ca. kr. 10.000).

10.

Gennemgang af regnskab 2021 Helge gennemgik regnskabet og Helge taler med revisor omkring diverse rettelser.

11.

Oplæg til budget 2023.  Helge gennemgik budgettet. Rettes og  blev godkendt af bestyrelsen.

12.

Generalforsamling 2022 for 2021. Opstart af planlægning  Generalforsamlingen afholdes på Karrebæksmindefjord den 22. maj 2022 kl. 12.00 til sandwich og drikkelse. Generalforsamling afholdes kl. 12.30.

13.

Jubilæumsskrift: Niels Henning  Er sendt til trykning Vi får jubilæumsskriftet omkring 1. maj 2022.

14.

Etablering af Ladestationer til el-biler ved foreningshuset. Helle  Bestyrelsen blev enig om, at det var for tidligt at etablere i år. Arbejder videre med projektet.

15.

Udvidelse af elinstallationen i foreningshuset. Helle  Der er indhenter tilbud på stik på væggen udenfor foreningshuset samt kabler og kufferttavle. Bestyrelsen synes det var for dyrt, det tilbud vi havde fået samt at vi ikke skal have kabler og kufferttavle, så der indhentes et andet tilbud.

16.

Jubilæumsarangement. Erling, Anne, Helle og John (Jubilæumsudvalg) Budget for dagen og program for hele dagen blev fremlagt af Anne. Blev enige om, at forespørge andelshaverne om interessen for afholdelse af jubilæumsfest/dag, dels i løbet af dagen og dels fest om aftenen. Omkostningerne ved festen ca. kr. 165.000 skal godkendes på generalforsamlingen.

17.

Næste møde: 10. april 2022 kl. 9.30 i foreningshuset

18.

Evt.  Intet under evt.

19.

Dato og formandens underskrift: