Bestyrelsesmøde 134

Punkter med * er faste punkter jevnfør forretningsorden. Referat GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN Bestyrelsesmøde nr. 134 Mandag  den 30. maj 2022 kl. 19.00


Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Erik Larsen, Helge Blak Pedersen, Jakob Obdrup, Allan Høgsbro, Niels Henning Rasmussen Suppleant:, Lene Koustrup Madsen, Pia Lohse Christensen


Afbud fra: Erik, Pia, Allan og Lene


1.

Referent.: Helle

2.

Valg af  ordstyrer: Niels-Henning

3.

*1:Godkendelse af dagsorden: OK

4.

*2:Godkendelse af  referat nr. 133: OK

5.

*3:Opfølgning på uafsluttede sager: Ingen

6.

*4.1: Meddelelser fra formanden: Henvendelse fra lodshaven – mener der er tvivl om skel. Undersøges nærmere.

7.

*4.2:Meddelelser fra kassereren: Ikke noget

8.

*4.3:Meddelelser fra Vejudvalg: Ikke noget

9.

*4.4:Meddelelser fra andre udvalg: Ikke noget

10.

Jubilæumsarangement Jubilæumsudvalget orienterede om forløbet med Jubilæumsfesten den 30. juli 2022. Bestyrelsen siger god for, at Jubilæumsudvalget bruger op til kr. 165.000 til afholdelse af Jubilæumsfest den 30. juli 2022 ,som tages af tidligere års opsparet overskud, hvilket blev vedtaget på generalforsamlingen.

11.

*6:Næste møde: Intet aftalt

12.

*7: Eventuelt: Intet

13.

Dato og formandens underskrift: