Bestyrelsesmøde 136

Punkter med * er faste punkter jevnfør forretningsorden.

Referat

GRUNDEJERFORENINGEN HØJBOPARKEN

Bestyrelsesmøde nr. 136

Søndag  den 23. Oktober 2022 kl. 10.00 til 12.30                          

Afbud fra: Erik, Pia

Bestyrelsen: Erling Skov, Helle Wisler, Erik Larsen, Helge Blak Pedersen, Jakob Obdrup, Allan Høgsbro, Niels Henning Rasmussen

Suppleant:, Lene Koustrup Madsen, Pia Lohse Christensen

Referent.: Helle

Valg af  ordstyrer: Jakob

*1: Godkendelse af dagsorden: ok

*2: Godkendelse af  referat nr. 135: ok

*3: Opfølgning på uafsluttede sager:

  • Jubilæumsgave

Hvor skal æbletræerne placeres ? Det blev besluttet at de skal placeres rundt omkring i området. Jakob og Erling vender tilbage med placering. Diskuteret hvem der skal passe dem? Vi lader vejformanden ordne det. Gaven er på kr. 1.000.

  • Vedligeholdelse af søerne.

Vi har fået tilbud fra Jørgen Møller for klipning af siv og piletræer (skæres ned) på begge søer. Allan indhenter tilbud fra Hede Selskabet. Der indfhentes tilbud fra Foli på fritligning af hegn. Iflg. kontrakt med Foli skal de slå rundt om søerne 2 gange om året. Tilbuddet fra Hede Selskabet og Jørgen Møller fremsendes til resten af bestyrelsen. Vi besluttede at det skal sættes i gang så det er færdigt så vidt muligt  inden 1. april 2023. Vejudvalget tager den endelige beslutning hvilket tidbud der vælges.

  • Blomsterbede ved Brentebakkevej

Foli skal slå blomsterbedene ned i november 2022 og affaldet fjernes i februar 2023. En fremtidig plan kunne være at få medlemmer til at sætte indkøbte løg.

  • Bump

       Helges klagede sidste gang over at der var skravet riller i bumpet på Langelinie.

       Allan informerede om at det var lavet.

*4.2: Meddelelser fra kassereren:

Helge gennemgik perioderegnskabet pr. 30/9 2022.

*4.1: Meddelelser fra formanden:

Broen er taget op. Niels Henning prøver at få dem til at sætte den op 14. dage før end i år. D.v.s. omkring den medio april 2023.

Det årlige møde omkring tang med Kommunen skal foregå i december 2022.

*4.3: Meddelelser fra Vejudvalg:

Allan gennemgik løbende sager.

Problemer med lys på Brentebakkevej, det er kun halvdelen der virker. Niels Henning har kontaktet Nordlys.

*5 Trafiktælling og måling af fart på indfaldsvejene.

Helle fremlagde forslag om opsætning af flere bump på Højbogårdsvej.

Hunde skal være i snor iflg. loven.

*4.4: Meddelelser fra andre udvalg:

Det blev besluttet at købe/leje materiale til trafiktælling og måling af fart. Pris max kr. 20.000.

*5  Helle. Bump på Højbogårdsvej.  

Halvbump som er taget op reetableres på Højbogårdsvej. Se ovenstående punkt omkring måling af fart.

*5  Helge Hunde i snor.

Resten af hyben bliver fældet på strandengen. Skærpet lovgivning for bekæmpelse af hyben fra 1/1 2022.

*6:  Næste møde: 8. januar 2023 kl. 9.30 – 12.30

Dato og formandens underskrift:

*7:  Eventuelt:

Intet