Byggeregler

Byggeregler

Vi er omfattet af Lokalplan 063 som er gældende for sommerhusområderne Enø Strand, Lungshave, Højboparken og Lundegården

V I G T I G T                   V I G T I G T                      V I G T I G T

Har du planer om:

TILBYGNING – NYOPFØRELSE – RENOVERING – OPFØRELSE AF UDHUS/SKUR,

ETABLERING AF TERRASSE  (30 cm over niveau)  etc.

skal du huske at have evt.byggetilladelser/byggeanmeldelser i orden inden du påbegynder arbejdet.

  Det er det nemmeste for alle og en god måde at undgå en masse problemer og unødvendige ærgelser og ikke mindst ekstraomkostninger.

  Ansøgning om byggetilladelse skal ske til Næstved kommune, Center for Plan og Erhverv,  Byggemyndigheden .

Se nærmere på Næstved kommunes hjemmeside

  Byggemyndigheden er sagsbehandler og den myndighed der meddeler byggetilladelser/godkender anmeldelser.

Grundejerforeningen kan ikke give byggetilladelser eller dispensationer .

Husk: Det er altid anpartshaver der er ansvarlig for at byggereglerne er overholdt.

Højboparkens bestyrelse