Sidste nyt

Ydereligere oplysninger omkring den nye vurdering af vores to matrikler.Vi har fået indhentet oplysninger omkring fordelingen af vores to matriklers kvadratmeter samt kontaktet advokat Bent Ramskov fra advokatfirmaet DAHL.


Båd gået på grund ud for vores strand.

Lidt oplysninger omkring den nye vurdering af vores to matrikler.


På bestyrelsesmøde 144 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Helge, Helle og Niels Henning som fik opgaven med at få set på den foreløbige vurdering. Helle har efterfølgende trukket sig fra gruppen.

Vi er startet med at få indhentet korrekte oplysninger omkring fordelingen af vores to matriklers kvadratmeter fordelt på grunde, strandenge, fællesarealer, veje og søer da vi mener at det primært er vores grunde der skal med i vurderingen. Af de resterende kvadratmeter er der som noget nyt blevet indført at fællesarealer også blive vurderet og  dette bliver med en kvadratmeter pris på 10% af grundenes kvadratmeter pris. (denne nye regel vil ramme alle grundejerforeninger som ikke før har betalt grundskyld). Vi har bedt vores landmåler om at hjælpe med denne opgave da vi skal have den korrekte fordeling inden vi kan udfærdiget en klage. Vi skal højst sandsynligt have professional bistand til at udfærdige klagen, dette tager vi stilling til senest på næste bestyrelsesmøde. 

Som vi forstår reglerne, vil vi under ingen omstændigheder blive pålagt den fulde grundskyld her og nu da det er vedtaget at den ikke må stige mere end 4,75% om året.

 

Lige et par tal.

Gamle vurdering:   23.703.000,00 kr.

Ny vurdering:       619.588.000,00 kr.


Matriklernes størrelse er:

18F =   72.487 m2

19C = 133.054 m2

I alt =  205.541 m2

 

De opmålte grunde er på:

18F =   46.110 m2

19C =  77.545 m2

I alt = 123.655 m2

 

Strandeng er ifølge Matrikeloplysninger i Næstved Kommune på 12210 m2.

 

 

Vi har givet bidrag til den nye hjertestarter ved NETTO

Forundersøgelser + strømpeforing af kloaker i 2024 på Vesterhave


Til efteråret er det planlagt at strømpefore hoved og stikledninger og forud for dette arbejde spules og TV-inspiceres disse.

Spuling og TV-inspektion påbegyndes i uge 8 og arbejdet forventes tilendebragt ultimo marts / primo april måned.

Vejudvalget har besluttet at der drysses grus på vores veje da de er meget glatte på grund af det meget vand og sne der er kommet de sidste dage.

MØN TANG er påbegyndt fjernelse af tang onsdag den 12. juli. Vi håber at en større del af den tang der ligger ude i vandet kommer ind så det er til at fjerne da tanget ude i vandet ikke kan fjernes.


Lørdag den 29. april løbes der duatlon i og omkring vores område hvor der løbes 4 km, cykles 20 km og løbes 4 km igen. Løberne løber ruten én gang mellem kl. 14 og 14.20 og igen mellem kl. 14.45 og 15.45. Bommen på Højbogårdsvej vil være åben i dette tidsrum.

I forbindelse med grundejerforeningens 50 års jubilæum har

Lise Nielsen fra Ibsvej foræret foreningen tre frugttræer som er blevet plantet på området ved foreningshuset.

Så er der gang i beskæring i og omkring søerne.

Store badedag

Rigtig mange gæstende Vesterhave Strand i det gode vejr den 13. August. 

Generalforsamling 2022

Så har vi afholdt vores årlige generalforsamling som i år blev afholdt    den 22. maj  Karrebæksmindefjord med 96 deltagende anparter og over 110 deltagere.

Biblioteket

Vores bibliotet er flyttet til større lokaler (lige rundt om hjørnet og bagerste dør) med mulighed for at der kan udvides med flere bøger, både til voksne og børn. Det er også muligt at donere ugeblade eller andre typer tidsskrifter og spil vil også være en mulighed. Vi har fået Ulle fra Monasvej og Anne fra Patricksvej til at holde lidt øje med biblioteket og de vil også sørge for at det i donerer kommer på plads. I kan sætte bøger med mere på bordet lige inde til venstre.

God fornøjelse. 

Vi har oprettet Facebook gruppen Grundejerforeningen Højboparken

Gruppen er for medlemmer af grundejerforeningen Højboparken. Den kan bruges til diverse opslag om arrangementer i foreningen, og hvad der ellers rører sig i vores område. Bestyrelsen vil bruge gruppen til diverse info fra vores møder og aktiviteter. Gruppen kan også bruges til køb og salg i området. Hvis du har en gammel cykel du vil af med, eller planter til overs i haven, kan gruppen bruges. Det er bestyrelsen der er administratorer i gruppen og godkender anmodninger om medlemskab. Det er således en lukket gruppe som andre ikke har adgang til. Det er vigtigt med en god tone, og gruppen er ikke til for at klage eller brokke sig, så negative opslag eller kommentarer vil blive slettet, og hører ikke til her. Vi håber medlemmerne vil bruge gruppen konstruktivt til gavn for alle.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Der er sat en kasse til fundne sager i vores bibliotek.

Vi oplever at der findes nøgler, briller, vanter m.m. i vores område og  har derfor sat en kasse i vores bibliotek hvor du kan aflevere det fundne og ejeren efterfølgende kan få det tilbage.

Mange rotter i området

Den kommunale rottebekæmpelse opfordrer os til at stoppe al fodring af fugle og fisk i vores område. Derfor er der sat skilte med fodring forbudt ved søerne. Håber alle vil efterleve dette.

Husk at hvis du ser rotter eller har mistanke om rotter, har du pligt til at melde det til kommunen. Pligten påhviler alle ejere som lejere.