Diverse oplysninger og links


Støvbinder og småsten.

udlevering af ekstra støvbinder og sten til vejarealet kan ske ved henvendelse til bestyrelsen.

Badebroen.

Badebroen er typisk opsat fra først i maj til slutningen af septemper.

Den tages op af NBC marine for at beskytte den mod storm og eventuel is og vi har en fin aftale med Karrebæk vognmandsforetning omkring transport til og fra vores matrialeplads.

Bommen på højbogårdsvej.

Bestil adgang til Bommen på Højbogårdsvej her.

Har du ikke en mailadresse, kan du ringen til Niels Henning på 20101417 så klarer vi det via telefonen.

Bommen bliver flittigt benyttet af vores medlemmer.

Snerydning.

Der udføres ikke snerydning i vores område men det er tilladt at bestille vores

Entreprenørfirma Frederik G. på 40891810 til at rydde sne for egen regning

Loppemarked.

Afholdes normalt sidste lørdag i juli. 

BIBLIOTEK i foreningshuset på Krydsvej.

Vores lille bibliotek befinder sig i foreningshuset (bagerste dør).

Tag en bog og sæt en ny, eller lån og aflever igen. Man kan også donerer flere bøger. 

Vesterhave Strand

 Hvad må man i naturen

Petanque bane og fodboldmål på Duelunden. Der er petanquekugler, bolde, og andet legetøj til rådighed ved banen. God fornøjelse

El

Link til Andel energi.

Ved strømafbrydelser kontaktes seas-nve, der indtil videre har døgnvagt på tlf. 70 29 29 29

 

Vand

Link til Karrebæk vandværk.

Utætheder i målerbrønden skal omgående meddeles til vandværket.

Ved problemer med vand kontaktes

Vandværkets drift : Tlf. 40 28 52 88  evt. Vandværkets formand : Tlf. 23 71 13 42

 

Kloak 

Link til NK forsyning.

Ved problemer med kloak kontaktes NK-Spildevand.

 

Dagrenovation 

Link til Næstved affald dagrenovation.

Renovation foretages af Næstved Kommune efter det til enhver tid gældende regulativ.

 

Storskrald og haveaffald 

Link til Næstved affald storskrald.

Der henvises til afhentningsregulativ for Næstved Kommune vedrørende storskrald og haveaffald.

Der må ikke foretages afbrænding af grene og andet affald.

Henlæggelse af affald uden for de opstillede containere medfører betaling af oprydningen.