Standardside

Hej alle

Vi har oprettet denne side for at kunne informere omkring status på opgaven med rensning af Vesterhave strand.

2021.08 Der renses op efter blæsevejret i uge 30 hvor der er kommet rigtig meget ålegræs ind på Vesterhavesiden.

Møn tang oplyser at der er fjernet over 30 læs, svarende til ca. 1000 tons.

Stormen JOHANNE

13.08. Stormen JOHANNE viste alle, at naturen kan vi ikke kæmpe imod. Store mængder tang er skyllet ind på kysterne fra Bisserup og langs hele kysten forbi Enø, og hele Enø og vor strand på Vesterhave ser i øjeblikket miserabel ud og nærmest ufremkommelig. Der er aftalt med kommunen, at kommunen sammen med  Lundegården og os bidrager til, at vi kan få renset stranden en gang mere i august samtidig med, at der rives torsdage august med. Så kan vore sidste feriegæster forhåbentlig også få glæde af vort område.    

Vi håber under alle omstændigheder, at alle har nydt den fantastiske sommer 2018.

Bestyrelsen

Juni 2018

Kære medlemmer!

Tag venligst en tur på stranden og se foreløbig resultat af foreningens lange og seje træk sammen med andre gode kræfter for at få en fornuftig strand. Vi håber på vi kan holde det bedst muligt sæsonen over, men er naturligvis også afhængig af kommende vejrforhold. God sommer!

Bestyrelsen

God nyhed omkring tangrensning.

April 2018 Vi er sammen med Lundegården glade for, at Næstved Havn har besluttet at yde ekstraordinært tilskud på kr. 150.000 til tangfjernelse fra Vesterhavestranden. Et positivt træk som viser, at de også ser Karrebæksminde som en helhed som alle i området bør. Samtidig tilkendegiver havnen, at de også ser det som en kommunal opgave at holde stranden ren, hvorfor tilskuddet kun gælder for 2018.”

Så er den første tang fjernet.

Badebroens fundament er klar til den 2. maj hvor broen opsættes.

Tang der ligger klar til afhentning.

22. april 2018: Vi har haft tangmøde med Teknisk Udvalg og Lundegården på stranden 20. april, og strandrensning vil i år foregå ved indsamling som tidligere, da Teknisk Udvalg endnu ikke er klar med andet og bedre forslag. Kommunen står for al det praktiske, og vi kan oplyse at tangen bliver afleveret i Skælskør. Der er i øjeblikket en samlet pulje på kr. 400.000,- ( 300.00 fra Næstved Kommune og rest fra Højboparken og Lundegården ), og som vi kan læse i Sjællandske (her under) forsøger Næstved Kommune at få Næstved Havn med på yderligere kr. 200.000,- . I skrivende stund kendes resultatet af denne ansøgning ikke.

Første gang bliver der renset strand inden opsætning af badebroen 2. maj.

Vi i Højboparken vil stadig sammen med Lundegården og andre interesserede i ren strand arbejde for, at vi på en eller anden måde får de bedst mulige forhold for bademuligheder fra Vesterhavestranden, med de midler og muligheder der nu vil være til stede. Vi imødeser nu en henvendelse fra TU om hvordan vi griber 2018 sæsonen an.

Jens

Grundejerformændene Hans Henrik Knudsen (tv) og Jens Petersen står på det, der kunne være alle tiders strand. Hvis det ikke var for de enorme mængder af tang. Fotos: Anna C. Møhl

14. februar 2018: Artiklen på SN.dk.: Fælles oprydning på stranden droppet.

2018-02: PT afventer vi udspil ( ref. Helle Jessen i Sjællandske ) fra Teknisk udvalg ultimo februar og må så derefter tage fat med fornyede kræfter på tangen. Vi har i den forstand ikke opgivet håb om en eller anden form for løsning af tangproblemet.

Vh

Jens